מחבר קבינאו CABINEO

3.00

מחבר קבינאו CABINEO

ליצירת חיבור אלגנטי ללא חיבור זווית הנראית לעין